סרטונים של תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה בישראל

04/05/2017     סנימטק תל-אביב

חזרה לדף האירוע

כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - דברי השר ישראל כץ
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - דברי פתיחה של פרופ' חיים אבירם ותמר קינן
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - הרצאתו של ד"ר יודן רופא
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - פאנל מומחים