גלריית סרטונים

"תוך כדי תנועה" דבריו של ד"ר יואב לרמן

"תוך כדי תנועה" דבריו של ד"ר יואב לרמן צמיחה מושכלת בבקעת הנדיב

"תוך כדי תנועה" דבריו של ג'ואי מאיר

"תוך כדי תנועה" דבריו של ג'ואי מאיר- קווים, מנהל תפעול אשכול צפון

"תוך כדי תנועה" דבריה של תמר קינן

"תוך כדי תנועה" דבריה של תמר קינן מנהלת תחבורה היום ומחר

"תוך כדי תנועה" דברי פתיחה של נעמי אפל

מפגש למידה "תוך כדי תנועה"- דברי פתיחה של נעמי אפל מנהלת השותפות לקיימות איזורת

ח"כ יעל כהן פארן בנאום על הצעת החוק להפעלת תחבורה ציבורית בשבת 6.6.2018

 

 

 

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה -דיון - צרכים משותפים לרשויות במיזם

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה -דיון - צרכים משותפים לרשויות במיזם

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - נעה סגל ליפשיץ (2)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - נעה סגל ליפשיץ (2)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - נעה סגל ליפשיץ (1)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - נעה סגל ליפשיץ

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - ד”ר בקי שליסלברג

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה - ד”ר בקי שליסלברג

 

 
מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (6)

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה. פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (6)

 

 
מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (5)

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה. פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (5)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (4)

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה. פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (4)

 

 

Pages