דף הבית

אחד האתגרים המרכזיים בצמצום היקפי הנסועה בישראל, הוא הגדלת מקדם המילוי ברכב הפרטי - כך שמספר המכוניות על הכביש יצטמצם באופן משמעותי, לאור התחזיות הקודרות אודות הגודש הצפוי בכבישי ישראל בשנים הבאות. בעולם קיימים כיום מספר פתרונות אך אינם נפוצים דיים בישראל, לעידוד נסיעה של מספר נוסעים ברכב. במפגש יציגו המשתתפים מחקרים ופרויקטים עכשוויים בישראל, במטרה לזהות את החסמים ולקדם ביצוע פרויקטים בתחום. אחד הפתרונות אשר הצגנו במפגש הוא הקמת חניוני קארפול בסמוך למרכזי תחבורה ומבני ציבור. פתרון זה מיושם בימים אלה לראשונה בישראל בפיילוט, יוזמת תחבורה היום ומחר, בחניון תחנת הרכבת בנימינה. 

השתתפו במפגש נציגי משרד התחבורה, האקדמיה, חברות היעוץ והתכנון, רשויות מקומיות והמגזר הפרטי. 

בארוע נוצרו שיתופי פעולה חדשים. מסרים עיקריים שעלו מן הארוע: נסיעות משותפות אינן על חשבון הנסיעות בתחבורה הציבורית; חנייה שמורה היא גורם משיכה אטרקטיבי וחשוב לקארפול, כפי שמקובל בעולם; יש לעודד נסיעות משותפות על בסיס נסיעה שמתקיימת ממילא ולא לייצר נסיעות נוספות של נהגי מוניות לצורך חיפוש נוסעים; יש צורך באסדרה בחוק של נושא חניית הקארפול, בתמרור ובתקנות; יש צורך לאפשר מציאת שותפים לנסיעה באמצעים נוספים שאינם תלויים בסמארטפונים.

הנכם מוזמנים לכנס​ "קידום תשתיות לרכיבת אופניים ברשויות המקומיות" שיתקיים ב-31 באוקטובר 2016 ברמת הנדיב. הכנס יעסוק במכלול ההיבטים של תכנון עירוני ואזורי המקדם רכיבת אופניים כאמצעי ליוממות בת קיימא. מטרת הכנס להפגיש וליצור שיח בין מגוון גורמי המפתח השונים לקידום תחבורה אופניים. קהלי היעד: הדרג המקצועי ברשויות המקומיות, חברי מועצה, תושבים ובעלי עניין. 

תחבורה היום ומחר וארגון אמון הציבור משיקים שיתוף פעולה חדש במטרה לשנות את המציאות בתחום...

המדריך לפעילים לקידום תחבורה בת קיימא