דף הבית

*המפגש למוזמנים בלבד

 

אחד האתגרים המרכזיים בצמצום היקפי הנסועה בישראל, הוא הגדלת מקדם המילוי ברכב הפרטי - כך שמספר המכוניות על הכביש יצטמצם באופן משמעותי, לאור התחזיות הקודרות אודות הגודש הצפוי בכבישי ישראל בשנים הבאות. בעולם קיימים כיום מספר פתרונות אך אינם נפוצים דיים בישראל, לעידוד נסיעה של מספר נוסעים ברכב. במפגש יציגו המשתתפים מחקרים ופרויקטים עכשוויים בישראל, במטרה לזהות את החסמים ולקדם ביצוע פרויקטים בתחום.

 

אחד הפתרונות אשר נציג הוא הקמת חניוני קארפול בסמוך למרכזי תחבורה ומבני ציבור. פתרון זה מיושם בימים אלה לראשונה בישראל בפיילוט, יוזמת תחבורה היום ומחר, בחניון תחנת הרכבת בנימינה. אנו נציג את הנתונים מן הפיילוט ונעלה מספר סוגיות לדיון על מנת לשפר את הנסיון ולהרחיבו למקומות נוספים.

 

ה​דיון יתקיים במתכונת של שולחן עגול בהשתתפות נציגי משרד התחבורה, אקדמיה, חברות היעוץ והתכנון, רשויות מקומיות והמגזר הפרטי.

 

*המפגש למוזמנים בלבד.

תמ"א 42 טומנת בחובה הזדמנות להביא למהפכה בתחום התחבורה בישראל, תוך מתן דגש ועדיפות לתחבורה ציבורית ותחבורה בלתי ממונעת על מנת להגביר את הנגישות, להפחית את יוקר המחיה, להגביר את הבטיחות בדרכים ולשפר את איכות חיי כלל תושבי המדינה. לאור זאת, תחבורה היום ומחר תקיים מפגש מומחים בנושא על מנת לדון באופנים בהם התוכנית מבטיחה מימושן של מטרות אלה.

תמ"א 42 תקבע את תקבע את היעדים הלאומיים ואת עתיד מערכות התחבורה הציבורית והיקף השימוש בהן לעשורים הקרובים, ותשפיע ישירות על תשתיות רכיבה על אופניים והליכה ברגל. על כן דיון זה הינו ראשון במעלה בחשיבותו עבור כל הגורמים בישראל המשפיעים ומושפעים מתחום התחבורה. אנו עומדים בשלב קריטי לפני הדיון בפרטי התוכנית בוועדת העורכים ולקראת אישור התמ"א בשנת 2016 ושילובה בתכנית מתאר ארצית מאוחדת לכלל התחומים בישראל.

הדיון יתקיים במתכונת של שולחן עגול ב-26 ביוני 2016 באוניברסיטת תל אביב, בהשתתפות חברי פורום ארגוני התחבורה ומוזמנים אליו חברי ועדת העורכים של התמ"א, נציגי הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד האנרגיה, החברות הממשלתיות לתחבורה, קק"ל, פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות.

לסיוע בתקלות בהרשמה: 0523-827886 

סדר היום של הכנס

תחבורה היום ומחר, השותפות לקיימות אזורית והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינים אתכם ליום עיון בנושא מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאיזורי. יום העיון יתקיים ברמת הנדיב. מטרתו היא לגרום לנציגי הרשויות להכיר במרכזיות של תחנות הרכבת, לפעול להסדרה ולשיפורים תכנוניים בסביבות התחנה ולחזק את העבודה בין הרשויות המקומיות לבין שאר בעלי העניין. כל זאת כדי לשפר את הנגישות לתחנות הרכבת, ולעודד תושבים להגיע לתחנה באמצעי תחבורה חלופיים לרכב פרטי. ביום העיון ישתתפו נציגי רשויות מקומיות, מתכננים ויועצים. 

סדר יום

מנחת הכנס: תמר קינן, מנכ"ל תחבורה היום ומחר

שעה

מושב\מרצה

תפקיד\ארגון

נושא

9:00

התכנסות

 

 

9:20

פתיחה

 

 

 

גב' חני כהן

יו"ר  תחבורה היום ומחר

 

 

גב' נעמי אפל

מנהלת השותפות לקיימות אזורית

 

 

גב' טל מילס

מנהלת ביה"ס לבנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבניה ירוקה

 

 

9:40

מושב I

 

 

 

מר אביעד שר שלום

יועץ קיימות, השותפות לקיימות אזורית

תחנת הרכבת - ממטרד לנכס

 

ד"ר יודן רופא

מרצה בכיר בתכנון ערים, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, והמכון לחקר סביבה ואנרגיה באזורים צחיחים, אוניברסיטת בן גוריון

עקרונות ליישום פיתוח סביב תחנות רכבת והקשיים ליישומם בישראל

 

אדר' צחי כץ

מהנדס העיר מודיעין מכבים-רעות

השפעת מיקום תחנת הרכבת על העיר וחיזוק מרכז העיר בפרט

 

מר ראובן קוגן

סמנכ"ל פיתוח, רכבת ישראל

מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי

 

גב' נועה צור

מנהלת שירות - אגף רכבות, משרד התחבורה

תהליכי האסדרה שהוחלו על רכבת ישראל עם הקמת אגף רכבות

11:00

הפסקה

 

 

 

מושב II

 

 

11:20

פרופ' דניאל גת

המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון

הרכבת - ועיר המרחקים הקטנים והגדולים

 

אדר' אייל רותם

מהנדס העיר כרמיאל

עיר, מע"ר, רכבת, מתח"מ ומה שביניהם

 

גב' קרן שווץ

מנהלת מחקר ופיתוח, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

תחבורה ככלי מדידה

 

מר מושיק שיינברג

מנהל פרויקט שילובים, רכבת ישראל

פרויקט שילובים ברכבת

 

מר איתי גיל

מנהל שיווק חברת Moovit

Moovit Carpool

 

גב' תמר קינן

מנכ"ל "תחבורה היום ומחר"

סיכום הכנס

13:00

ארוחה קלה

 

 

 

*ייתכנו שינויים. לפרטים נוספים: תחבורה היום ומחר 03-5660823 transport@transportation.org.il

תחבורה היום ומחר וארגון אמון הציבור משיקים שיתוף פעולה חדש במטרה לשנות את המציאות בתחום...

המדריך לפעילים לקידום תחבורה בת קיימא